Best 30 Good Night Quotes in Kannada

Wish someone a nice night’s sleep with one of these Good Night Quotes in Kannada. Send this to someone you want to sleep soundly tonight. To help you get some restful sleep and a clear mind, we’ve compiled some of our favorite good-night love quotes.

30 Best Good Night Quotes in Kannada

 1. ಮಳೆಗೂ ಮುನ್ನ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರ ಆಗಸದಲ್ಲಿ ಕಾಮನಬಿಲ್ಲು ಮೂಡಿಬರುತ್ತದೆ, ಸಂತೋಷವು ಹಾಗೆಯೇ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ ಬಂದು ಕಷ್ಟಗಳು ಶಾಶ್ವತವಲ್ಲವೆಂದು ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ.
 2. ರಕ್ತವಿಲ್ಲದ ದೇಹವು ಹೇಗೆ ಬದುಕಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೋ, ಹಾಗೆಯೇ ಶ್ರದ್ಧೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ಆತ್ಮ ಕೂಡ ಬದುಕಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
 3. ಜಗದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಸಮನಾಗಿ ಕಾಣುವುದು ಗಡಿಯಾರ ಮಾತ್ರ, ಬಡವರಿಗೂ ಒಂದೇ, ಶ್ರೀಮಂತರಿಗೂ ಒಂದೇ, ಯಾರಿಗಾಗಿಯೂ ನಿಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ.
 4. ಪ್ರತಿ ರಾತ್ರಿಗಳ ಕತ್ತಲೆಗೆ ನಾಳೆ ಎಂಬ ಬೆಳಕಿರಲಿ, ಆ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಬಾಳು ಸದಾ ಬೆಳಗುತಿರಲಿ.
 5. ನಿದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣುವಂತದ್ದು ಕನಸಲ್ಲ, ನಿದ್ದೆ ಗಡುವಂತೆ ಮಾಡುವುಡಿಡೆಯಲ್ಲ ಅದು ನಿಜವಾದ ಕನಸು.
 6. ಇಂದಿನ ಸೋಲುಗಳನ್ನು ಮರೆತು, ನಾಳೆಯ ಗೆಲುವಿನ ಕಡೆಗೆ ಗಮನಹರಿಸೋಣ, ಸುಖನಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮದಾಗಿರಲಿ.
 7. ನಿಮ್ಮ ಕನಸುಗಳ ಹಾದಿಯು ಯಾವುದೇ ಅಡೆತಡೆ ಇಲ್ಲದೆ ಸುಗಮವಾಗಿರಲಿ.
 8. ಇತರರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವುದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಹಾನಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅವರನ್ನು ದ್ವೇಷಸುವುದರಿಂದ ಆಗುತ್ತದೆ.
 9. ಕಣ್ಣುಗಳು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದವರನ್ನು ನೋಡುತ್ತದೆ, ಹಾಗೆಯೇ ಜನರು ತಮ್ಮ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆಯವರ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾರೆ.
 10. ಹೂವಿನಂತ ಮನಸ್ಸಿರುವ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ತುಂಬಾ ನಿದ್ದೆ ಬರಲಿ.
 11. ಸಿಹಿಯಾದ ನಾಳೆಯೂ ನಿಮಗಾಗಿ ಕಾದಿರಲು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇಂದಿನ ನಿಮ್ಮ ನಿದ್ರೆಯೂ ಸುಖವಾಗಿರಲಿ
 12. ಪರಿಚಯವಾಗಲು ಮಾತು ಬೇಕಿಲ್ಲ, ನಗು ಸಾಕು, ಒಳ್ಳೆಯವರಾಗಲು ಹಣ ಬೇಕಿಲ್ಲ, ಗುಣ ಸಾಕು, ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಲು ಸಂಬಂಧ ಬೇಕಿಲ್ಲ, ಮನಸ್ಸಿನ ಭಾವನೆಗಳು ಸಾಕು.
 13. ಚಂದಿರ ಬಂದಿಹನು ತಾರೆ ಮೂಡಿಹುದು ನಿನ್ನ ಮುಖದ ಕಾಂತಿಯಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಮರೆಯಾಗಿಹುದು…
 14. ನಿಮ್ಮ ಮುದ್ದಾದ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಸದಾ ನಗು ತುಂಬಿರಲಿ, ಸಿಹಿ ಕನಸುಗಳು ಬೀಳಲಿ, ಕನಸುಗಳು ಬೇಗ ನೆರವೇರಲಿ.
 15. ಪಾಳಿಯ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದ ನೇಸರನ ಬದಲಿಗೆ ಬಂದಿಹನು ಈ ಚಂದ್ರನು…., ಕೋರಲು ನಿನಗೆ ಶುಭರಾತ್ರಿಯನು….,
 16. ಚಂದಿರನ ತಂಪು ಮತ್ತು ಗಾಳಿಯ ಹಿತವಾದ ಇಂಪು ನಿಮಗೆ ಸುಖವಾದ ನಿದ್ರೆ ತರಲಿ.
 17. ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯ ಬಂದಾಗ ಹೆಚ್ಚು ಖುಷಿಯಿಂದ ಅನುಭವಿಸಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಹೆಚ್ಚು ದಿನ ಉಳಿಯಲಾರದು ಕೆಟ್ಟ ಸಮಯ ಬದಲಾಗಲು ಖುಷಿಯಿಂದಲೇ ಅನುಭವಿಸಿ, ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಹೆಚ್ಚು ದಿನ ಉಳಿಯಲಾರದು ನೆನಪಿಡಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಶಾಶ್ವತವಲ್ಲ.
 18. ಹಲೋ ಚಿನ್ನು, ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀಯಾ, ಊಟ ಆಯ್ತೇನೋ! ಇನ್ನು ಫೋನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿದ್ಯಾ, ಊಟ ಮಾಡಿ ಆರಾಮಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡು.
 19. ದೀಪವು ಅರದಿರಲಿ, ಬೆಳಕು ಬಾಡದಿರಲಿ ಮಂದಾದ ಬೆಳಕಿನಲಿ, ನಿನ್ನ ಮುಖವು ಕಾಣುತಿರಲಿ
 20. ಮೌನದ ಹಿಂದಿರುವ ಮಾತನ್ನು, ನಗುವಿನ ಹಿಂದಿರುವ ನೋವನ್ನು, ಕೋಪದ ಹಿಂದಿರುವ ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವವರು ನಿಜವಾದ ಆತ್ಮೀಯರು.
 21. ದೇಹ ಹಗುರಾಗಲಿ, ಮನಸು ತಂಪಾಗಲಿ ಭ್ರಮಿಸು ನೀ ತಾರೆಯನು, ಹರಸುವೆ ನಾ ಸುಖ ನಿದ್ರೆಯನು.
 22. ರಾತ್ರಿ ಎಂಬುದು ನೇಸರನ ಅಸ್ತಂಗವಲ್ಲ, ಚಂದ್ರಮನ ಆಗಮನವಲ್ಲ, ದಣಿದ ದೇಹವ, ವಿಶ್ರಮಿಸುವ ಪರಿಯನು, ಪ್ರಕೃತಿಯು ತೋರಿದೆ ನಮಗೆಲ್ಲಾ…
 23. ನೂರು ಮನಸ್ಸುಗಳ ನೋಯಿಸಿ < ಹಚ್ಚಿದರೇನು ದೇವರ ಮುಂದೆ ದೀಪ , ತಡೆಯುವುದೇನು ಅದು ನೊಂದ ಮನಸ್ಸುಗಳು ನೀಡುವ ಶಾಪ .
 24. ದ್ವೇಷ, ಸಿಟ್ಟು, ಕೋಪ, ಮನಸ್ತಾಪ ಕ್ಷಣಿಕ ಅಷ್ಟೇ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು, ಮೂರು ದಿನದಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತವಾದದ್ದು ಪ್ರೀತಿ, ವಿಶ್ವಾಸ, ನಂಬಿಕೆ ಅಷ್ಟೇ.
 25. ಮಾತಿನ ನೆಪದಲಿ, ಮೌನವ ಮುರಿಯದಿರು ವಿರಸದ ನೆಪದಲಿ, ಸರಸವ ನೀ ಮರೆಯದಿರು ಮಂದಾದ ಬೆಳಕಿನಲಿ, ಅಂದವನು ತೋರುತಿರು ಶುಭರಾತ್ರಿ ಸಮಯದಿ, ನೀ ಎಲ್ಲವನು ಮರೆಸುತಿರು.
 26. ಮಳೆಗೂ ಮುನ್ನ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರ , ಆಗಸದಲ್ಲಿ ಕಾಮನಬಿಲ್ಲು ಮೂಡಿಬರುತ್ತದೆ . ಸಂತೋಷವೂ ಹಾಗೆಯೇ , ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ ಬಂದು , ಕಷ್ಟಗಳು ಶಾಶ್ವತವಲ್ಲವೆಂದು ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ..
 27. ಕನಸುಗಳು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರಬೇಕು, ಹಾಗೆಯೇ ನಿಮ್ಮ ಕನಸುಗಳು ನನಸಾಗಲಿ, ಸಿಹಿಕನಸುಗಳು ನಿಮ್ಮ ನಿದ್ರೆಯನ್ನು ತುಂಬಿರಲಿ.
 28. ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯ ಬಂದಾಗ ಹೆಚ್ಚು ಖುಶಿಯಿಂದ ಅನುಭವಿಸಿ , ಏಕೆಂದರೆ ಹೆಚ್ಚು ದಿನ ಉಳಿಯಲಾರದು ಕೆಟ್ಟ ಸಮಯ ಬಂದಾಗಲೂ ಖುಶಿಯಿಂದಲೇ ಅನುಭವಿಸಿ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಹೆಚ್ಚು ದಿನ ಉಳಿಯಲಾರದು
 29. ನೀ ಬಾರದಿರೆ ಏನು? ನಾನರಸಿ ಬಂದಿರುವೆ ಶುಭರಾತ್ರಿ ನೆಪವೊಡ್ಡಿ ನಿನ್ನೊಡನೆ ಬೆರೆತಿರುವೆ.
 30. ಕೆಳಮುಖವಾಗಿ ಮುಳುಗುವ ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಮುಳುಗಿಸುತ್ತದೆ, ಮೃದುವಾದ ಸಂಜೆ ನೆರಳುಗಳು ಬೀಳುತ್ತವೆ; ಬೆಳಕು ಹಾರುತ್ತಿದೆ, ಹಗಲು ಸಾಯುತ್ತಿದೆ, ಕತ್ತಲೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಕದಿಯುತ್ತದೆ, ಶುಭ ರಾತ್ರಿ.
 31. ಶುಭ ರಾತ್ರಿಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಜೀವನವೂ ಬದಲಾಗಬಹುದು.
 32. ಉತ್ತಮ ರಾತ್ರಿಯ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ನೀವು ಮಾಡಬಹುದಾದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕೆಲಸವೆಂದರೆ ನೀವು ಪ್ರತಿ ರಾತ್ರಿಗೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವ ದಿನಚರಿಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು.
11 Mukhi Rudraksha Benefits, Types, Power, and Significance 9 Mukhi Rudraksha Benefits, Types, Power, and Significance 7 Mukhi Rudraksha Benefits, Types, Power, and Significance 4 Mukhi Rudraksha Benefits, Types, Power, and Significance Moon Square Pluto Meaning, Natal, Synastry, Men and Women Moon Conjunct Pluto Meaning, Natal, Synastry, Transit, Men and Women Neptune Sextile Pluto Meaning, Natal, Synastry, Transit, Relationship Etc New Moon in Aries 2023 Rituals and impact on Other Zodiac Fumio Kishida Zodiac Sign, Horoscope, Birth Chart, Kundali and Career Zodiac signs that are more inclined to get married again!