Mangalashtak Marathi Lyrics – मंगलाष्टक मराठी

स्वस्ति श्री गणनायकं गजमुखम, मोरेश्वरम सिद्धीधम ।
बल्लाळो मुरुडम विनायकमहम चिन्तामणि स्थेवरम।
लेण्याद्री गिरीजात्मकम सुरवरदम विघ्नेश्वरम् ओझरम ।
ग्रामो रांजण संस्थीतम गणपति।
कुर्या सदा मंगलम शुभ मंगल सावधान।।१।।

swasti shree ganayakam gajamukham, moreshwaram shidhidham,
ballalo murudam vinayakmaham chinatamani sthevaram
lenyadri girijatmakam survadam vighneshwaram ozaram
gramo ranjana sansthitam ganapati
kurya sada mangalam shubh mangal sawadhan ||1||

गंगा सिंधु सरस्वतीच यमुना,गोदावरी नर्मदा ।
कावेरी शरयू महेंद्रतनया शर्मण्वति वेदीका ।
शिप्रा वेञवती महासूर नदी,ख्याता गया गंडकी।
पुर्णा पुर्ण जलै, समुद्र सरीता।
कुर्या सदा मंगलम शुभ मंगल सावधान।।२।।

ganga sndhu saraswati ch yamuna godawari narmada
kaveri sharayu mahendratanaya sharmanvati vedika
shipra vejwati mahasur nahi khyata gaya gandaki
purna purna jalai samudra sarita
kurya sada mangalam shubh mangal sawadhan ||2||

लक्ष्मी कैस्तुभ परिजातक सुरा धन्वंतरीश्वचंद्रमा।
गाव कामदुधा सरेश्वर गजो, रंभादिदेवांगना ।
अश्क सप्त मखो विषम हरिधनु शंखो मृतम चांबुधे ।
रत्नानीह चतुर्दश प्रतिदिनम,कुर्वतु वो मंगलम।
कुर्या सदा मंगलम शुभ मंगल सावधान।।३।।

lakshmi kaistubh parijatak sura dhanvantari chandrama
gaav kamdudha sarshwar gajo rambhadivevangana
ashka sapta makho visham haridhanu shankho mrutam chambudhe
ratnanih chaturdash pratidinam , kurvato to mangalam
kurya sada mangalam shubhmangal savadhan ||3||

रामो राजमणी सदा विजयते रामम्।
रमेशम भजे रामेणाभिहता निशाचरचमु।
रामाय तस्मै नमः।
रामान्नस्ति परायणम् परतम् रामस्य दासोराम्यहम् ।
रामे चित्तलय सद भवतु मे भी राम मामुघ्दर।
कुर्या सदा मंगलम शुभ मंगल सावधान।।४।।

ramo rajamani sada vijayate ramam
ramesham bhaje ramenabhihta nishacharchamu
ramay tasmay namaha
ramannasti parayanam partam ramasya dasoramyaham
rame chittaly sadbhavatu me bhi ram mamudghar
kurya sada mangalam shubhmangal savadhan ||4||

राणा भिमक रुक्मीणीस नयनी, देखोनी चिंता करी ।
हि कन्या सगुणा वरा नृपवरा, कवणासी म्या दिईजे।
आता एक विचार कृष्ण नवरा ,त्यासी समर्पु म्हणे।
रुख्मी पुञ वडील त्यासी पुसणे ।
कुर्या सदा मंगलम शुभ मंगल सावधान।।५।।

rana bhimak rukminis nayani , dekhoni chinta kari
ki kanya saguna vara nrupvara kavanasi mya dieeje
aata ek vichar krushna navara tyasi samarpu mhane
rukhmi putr vadil tyasi pusane
kurya sada mangalam shubhmangal savadhan ||5||

लाभो संतती संपदा बहु तुम्हा,लाभोतही सद्रुण ।
साधोनि स्थिर कर्मयोग अपुल्या, व्हा बांधवा भूषण।
सारे राष्ट्रधुरिण हेचि कथिती किर्ति करा उज्वल।
गा ग्रहास्याश्रम हा तुम्हा वधूवरा देवो सदा मंगलम् ।
कुर्या सदा मंगलम शुभ मंगल सावधान।।६।।

labho santati sampada bahu tumha labhotahi sadgun
sadhoni sthir karmayog apulya vha bandhava bhushan
sare rashtradhurin hechi kathiti kirti kara ujwal
gaa grahasyashram ha tumha vadhuvara devo sada mangalam
kurya sada mangalam shubhmangal savadhan ||6||

विष्णूला फमला शिवसी गिरीजा, कृष्णा जशी रुक्मिणी।
सिंधुला सरिता तरुसि लतिका,चंद्रा जशी रोहिणी ।
रामासी जनकात्मजा प्रिया जशी, सवित्री सत्यवरता ।
तैशि ही वधु सजिरी वरीतसे, हर्ष वरासी आता।
कुर्या सदा मंगलम शुभ मंगल सावधान।।७।।

vishnula phamla shivasi girija , krushna jashi rukmini
sindhula sarita tarusi latila , chandra jashi rohini
ramasi janakatmaja priya jashi savitri satyavarata
jaishi hi vadhu sajiri varitase , harsha varasi aata
kurya sada mangalam shubhmangal savadhan ||7||

आली लग्न घडी समीप नवरा घेऊनि यावा घरा।
गृहतके मधुपर्क पुजन करा अन्त पाटते धरा।
दृष्टादृष्ट वद्य वरा न करिता , दोघे करावी उभी।
वाजंञे बहु गलबला न करणे, लक्ष्मीपते मंगलम।
कुर्या सदा मंगलम शुछ मंगल सावधान।।८।।

ali lagna ghadi sameep navara gheuni yava ghara
gruhatake adhupark pujana kara anta paatate dhara
drushtadrusht wadya vara na karita doghe karavi ubhi
vajantri bahugalbala na karane lakshmipate mangalam
kurya sada mangalam shubhmangal savadhan ||8||

11 Mukhi Rudraksha Benefits, Types, Power, and Significance 9 Mukhi Rudraksha Benefits, Types, Power, and Significance 7 Mukhi Rudraksha Benefits, Types, Power, and Significance 4 Mukhi Rudraksha Benefits, Types, Power, and Significance Moon Square Pluto Meaning, Natal, Synastry, Men and Women Moon Conjunct Pluto Meaning, Natal, Synastry, Transit, Men and Women Neptune Sextile Pluto Meaning, Natal, Synastry, Transit, Relationship Etc New Moon in Aries 2023 Rituals and impact on Other Zodiac Fumio Kishida Zodiac Sign, Horoscope, Birth Chart, Kundali and Career Zodiac signs that are more inclined to get married again!